Մեր մասին

«Երիտասարդական Շունչը» ոչ պետական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին Երևանում: Նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիական ակտիվիզմը` նպաստելով երիտասարդների մասնակցությանը երիտասարդական քաղաքականության որոշումների կայացման հարցում, միջմշակութային փոխըմբռնմանը և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքին:

Մեր նպատակներն են.

  • Իրազեկել երիտասարդնեին մարդու իրավունքների և երիտասարդական քաղաքականության մասին
  • Կազմակերպել տեղական և միջազգային դասընթացներ, սեմինարներ, փոխանակումներ երիտասարդների համար
  • Խթանել կամվորությունը, բարձրացնելով իրազեկությունը դրա ազդեցության մասին
  • Իրազեկել բնապահպանական խնդիրների մասին, խթանելով վերամշակումը և Էկո-ապրելակերպը
  • Աջակցել երիտասարդների աշխատունակությանը և անձնական արդյունավետությանը ` առաջարկելով աշխատանքային և միջանձնային հմտություններ

One thought on “Մեր մասին

  1. Pingback: Free Piano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>